PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
SRPEN 2022
Uživatelské jméno
Heslo
Zapomněli jste heslo?

Informace o projektu


Metodicko-vzdělávací centrum Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně 

 

  • zajišťuje realizaci vzdělávacích programů a distribuci informačních, metodických     výukových materiálů
  • zpřístupňuje aktivity projektu cílové skupině
  • řídí a koordinuje činnost informačních center
  • účastní se schůzek s vedením projektu a metodicko-vzdělávacími centry v ostatních krajích   partnerů (Plzeňský, Královéhradecký, Jihočeský)
  • koordinuje svou činnost v souladu se závěry těchto setkáníí

 

Na Mendelově univerzitě v Brně, Institutu celoživotního vzdělávání máme dlouholeté zkušenosti se studiem ICT Koordinátorů. Realizujeme studium ICT Koordinátorů od roku 2006 a od té doby se nám podařilo úspěšně proškolit kolem 160 osob.

 

Kontaktní osoby – více informací ZDE

 

Obecně o cílech projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitativní a kvantitativní úroveň využívání ICT ve výuce a řízení na základních a středních školách, a to prostřednictvím rozšíření a prohloubení kompetencí ICT koordinátorů (metodici informačních a komunikačních technologií, kteří budou vybaveni potřebnými kompetencemi v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. § 9 a) na základních a středních školách.

Tento cíl bude naplňován prostřednictvím následujících dílčích cílů:

1. Vytvořit systém vzdělávání a poradenství pro ICT koordinátory.

a) Vytvořit funkční síť metodicko-vzdělávacích a informačních center podpory moderních technologií na základních a středních školách.

b) Připravit vzdělávací programy včetně studijních materiálů pro ICT koordinátory (dvouleté studium ICT koodinátorů a (nebo) doplňující volitelné krátkodobé kurzy).

c) Připravit a distribuovat metodické materiály pro ICT koordinátory (zejména e-learningové kurzy a multimediální učebnice).

2. Rozšířit a prohloubit kompetence ICT koordinátorů v oblastech využívání informačních technologií ve výuce a v řízení školy.

a) Realizovat vzdělávací programy (kurzy) pro ICT koordinátory.

b) Poskytovat individuální informační a poradenské služby k tématu ICT ve výuce.

3. Zvýšit kvalitativní i kvantitativní úroveň dovedností využívání ICT ve výuce, včetně osvojení si moderních pedagogických metod souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.


NAHORUTISKNOUT
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky