PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
ŘÍJEN 2022
Uživatelské jméno
Heslo
Zapomněli jste heslo?

Nabídka krátkodobých kurzů


Akreditované krátkodobé kurzy rozvíjející Vaše dovednosti a znalosti v oblasti ICT jsou realizovány atraktivní formou kombinace prezenční výuky (5 hodin) a e-learningu (20 hodin), která vychází vstříc učitelům působících na školách. Kurzy tak můžete studovat v pohodlí Vašeho domova a tempem, které je pro Vás ideální. Po celou dobu studia je Vám navíc k dispozici zkušený tutor ochotný řešit Vaše studijní problémy. Všechny kurzy jsou díky dotaci ue Strukturálních fondů zadarmo.

Seznam volitelných krátkodobých kurzů

V rámci projektu jsou pro širokou pedagogickou veřejnost připraveny tyto kurzy:

Krátkodobé kurzy vyučované pouze v Jihočeském kraji:

Krátkodobé kurzy vyučované pouze v Jihomoravském kraji:

  • Co učit v předmětu informatika?
  • ICT na 1. stupni
  • LMS MOODLE a jeho využití ve školství
  • Tvorba didaktických testů
  • Výuka finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ
  • Využití ICT při naplňování průřezových témat
  • Využití ICT ve výuce zeměpisu, práce s GIS
  • Web 2.0, využití v práci učitele
  • Workshop aktuální zdroje informací pro ICT koordinátory 

Krátkodobé kurzy vyučované pouze v Plzeňském a Karlovarském kraji:

 


Popis volitelných krátkodobých kurzů

V následujícím textu naleznete seznam krátkodobých volitelných kurzů s jejich stručným popisem. Pokud budete mít ke kurzu či jeho organizaci dotazy, kontaktujte Vaše příslušné Informační středisko.

Číslicové prvky a systémy

Číslicová technika je základem počítačového hardware. Kurz probírá vybrané číslicové prvky a jejich uplatnění v logických systémech. Dozvíte se o logických členech, klopných obvodech, čítačích a registrech. Probírají se též dekodéry, multiplexery a další kombinační a sekvenční logické obvody. Součástí kurzu jsou rovněž polovodičové paměti a A/D a D/A převodníky.

Instalace a administrace počítačů s operačními systémy Linux

V minulosti byly operační systémy Linux pro jejich stabilitu, hardwarovou nenáročnost i perfektní možnost konfigurace oblíbeny zejména administrátory. S rozvojem grafického prostředí Linuxových distribucí však své uplatnění stále častěji nalézají i mezi běžnými uživateli. Pokud připočteme nulovou pořizovací cenu linuxové distribuce, není divu, že mnoho škol i firem přechází právě na tento systém. Pro hromadné využití je však nezbytně nutné ovládat alespoň základní zásady administrace. V kurzu se proto mimo jiné seznámíte s rozdělováním disků, konfigurací síťových adaptérů, WiFi i tiskáren, správou uživatelských účtů, příkazovými interprety, diagnostikou i zabezpečením a optimalizací systému.

Instalace a administrace počítačů s operačními systémy MS Windows

Ovládnutí základních administračních technik v operačním systému Windows je nezbytně nutným krokem pro jeho efektivní a bezproblémové užití v počítačové síti i mimo ní. V kurzu se seznámíte s instalací operačních systémů Windows, konfigurací síťových adaptérů a sítí včetně zařízení WiFi, nastavením zabezpečení systému i zálohování důležitých dat, využití bodů obnovení, příkazové řádky, plánovače, vzdálené správy a řady dalších důležitých funkcí.

Internet

Internet by se bezesporu dal zařadit mezi desítku nejvýznamnějších vynálezů 20. století. Jeho využití je opravdu široké. Kurz posluchače uvádí do problematiky práce s Internetem, možnostmi připojení i jeho vnitřní architekturou. Vyhledávání, adresování, protokoly, multimediální obsah, on-line i off-line komunikace, elektronické bankovnictví i realizace nákupů s ohledem na bezpečnost pro Vás již nebude tabu.

Metodologie tvorby e learningových kurzů

E-learning, jako moderní vzdělávací metoda přináší celou řadou výhod, ale skrývá též i rizika, která si mnozí autoři předem nepřipouští. Kurz účastníky seznamuje s moderními pedagogickými a didaktickými aspekty e-learningu, jeho správnou strukturací doplněnou o zásady pro psaní studijních článků, využitím diagnostických nástrojů i evaluací kurzů. Samostatnou oblastí je i správná motivace a vedení účastníků e-kurzů.

Multimedia pro práci s postiženými

Dříve byli žáci s postižením segregováni a vzděláváni ve speciálních ústavech. Nyní v době integrace jsou zařazováni do běžných školních tříd. Jedním z klíčů úspěchu je poskytnutí obdobných příležitostí a eliminace míry problému. K tomu nám může výrazně pomoci výpočetní technika. Kurz posluchače seznamuje s pomůckami využitelnými pro žáky s handicapem (odečítače, hlasový výstup, …), tvorbou specializovaných materiálů a také se způsobem komunikace s těmito lidmi. Nikdy totiž nevíte, kdy se Vám tyto znalosti mohou hodit.

Multimedia pro vzdělávání

Multimédia lze v dnešní době využít jako aktivizující prvek v celé řadě výukových činností. Multimédia však mohou napomáhat ve vzdělávání i lidem s různými typy postižení. Prakticky orientovaný kurz, Vám nabízí průpravu a didaktická doporučení pro práci se specializovaným hardware a software, využitelným pro práci s handicapovanými. Součástí kurzu je i zpracování digitálního videa a tvorba animací pro sluchově postižené, zpracování zvuků i úprava obrázků pro zrakově postižené a představení specifik tvorby WWW stránek pro lidi s postižením.

Počítačem podporovaná výuka

Počítače lze úspěšně využívat i ve výuce jiných předmětů než je jen informatika. Stačí se jen nebát, mít správné informace a podporu. Kurz Vás stručně provede historickým vývojem užitím počítačů a zaměří se na současné didaktické tendence včetně využití otevřených technologií, Internetu a projektů s internetovou podporou. Samostatnou kapitolou je i počítačová gramotnost, která v dnešní počítačové době nabývá stále více na významu.

Počítačová prezentace

Zvládnout počítačové prezentace neznamená jen efektivně ovládat prezentační software, ale též i dodržovat jistá pravidla a zásady dobré prezentace. Úspěšnou prezentaci totiž netvoří jen grafika a text, ale i učitel. Kurz Vás provede technickým zpracováním prezentace v programu MS PowerPoint a programu Smart Notebook, určeného pro interaktivní tabule SMART Board, grafickým sladěním prezentace i možnostmi a zásadami správného prezentování.

Práce s interaktivní tabulí

Interaktivní tabule se v současné době pomalu stávají běžným vybavením většiny škol. Jsou ovšem skutečně takovým přínosem? A jak je správně využívat? Kurz uvádí studenty do problematiky využití interaktivních tabulí ve školní výuce. Uchazeče nejprve seznamuje s ovládáním a možnostmi interaktivních tabulí SMART Board a doprovodného softwaru Smart Notebook. V další části se zaměřuje na správnou volbu aktivit a efektivní pořízení a zpracování podkladů při tvorbě vlastního výukového multimediálního materiálu s podporou mezipředmětových vazeb. Kromě samotného vytváření materiálu ve speciálním softwaru seznamuje studenty s prezentováním s podporou interaktivních tabulí. Závěrečnou kapitolu tvoří přehled parametrů důležitých pro výběr a umístění interaktivních tabulí v prostorách školy.

Technické zpracování digitální fotografie pro učitele

Umět pořídit a zpracovat dokonalou uměleckou fotografii není jednoduché. Učitelé však mnohem více než umělecké fotografie, které často vyžadují celé dny i měsíce práce, potřebují rychle pořídit a zpracovat větší množství dobře technicky zpracovaných fotografií vhodných pro podporu výuky. Kurz technické zpracování digitální fotografie studenty uvádí do problematiky fotografování, představuje základní pojmy, jako je např. clona, expozice, vyvážení bílé, bracketing, … a pomocí animací seznamuje se základní úpravou pořízených fotografií v profesionálních i běžně dostupných fotoeditorech.

Technické zpracování digitálního videa pro učitele

Kurz Technické zpracování digitálního videa uvádí do problematiky pořizování a následného zpracování digitálního videa, které se stává vítanou pomůckou mnohých pedagogů. V kurzu se mimo jiné seznámíte s principem práce s digitální kamerou v automatickém i manuálním režimu, zpracování záznamu, častými chybami, technikou střihu, přechody, využitím klíčování, doplnění titulků do videa a jeho následnou finalizací uložením do komprimovaných i nekomprimovaných formátů.

Úvod do distančního vzdělávání 1

Distanční vzdělávání přináší do výuky nové možnosti a výhody. Stejně tak jako každý jiný nástroj má však i své limity, které si je potřeba při tvorbě materiálů uvědomit. Kurz studentům poskytuje základní přehled o distančním vzdělávání u nás i ve světě, pomáhá k získání konkrétní představy o možnostech a limitech distančního vzdělávání včetně jejich organizace a evaluace.

Úvod do distančního vzdělávání 2

Kurz Úvod do distančního vzdělávání 2 navazuje na předchozí kurz Úvod do distančního vzdělávání 1. Věnuje se návrhu a přípravě distančního kurzu nebo studijního programu, vytváření distančních studijních textů a opor včetně jejich metodiky.

Úvod do jazyka HTML

Značkovací jazyk HTML umožňuje tvorbu jednoduchých webových stránek. Nezáleží přitom, zda jste se rozhodli vytvářet od počátku celý web, nebo jste se rozhodli využít některý z redakčních systémů či blogové služby. HTML a jeho tagy Vás budou při editaci textu stále provázet. Kurz, zaměřený na HTML je dále rozšířen o ukázky designu webových stránek pomocí CSS stylů, které jsou dnes již nezbytností. Pokud chcete pochopit základy tvorby webových stránek, kurz je určen právě pro Vás.

Úvod do jazyka XHTML

Tvorba webových stránek v jazyce XHTML je dnes nepsaným standardem. Kurz Vás provede základními prvky a atributy jazyka, pravidly syntaxe i designem jednoduchých stránek za pomocí CSS stylů.

Úvod do PHP

Jedním z jednoduchých způsobů tvorby moderních stránek je využití skriptovacího jazyku PHP. Díky funkcím, cyklům, podmínkám, polím i parametrům, které značně rozšiřují možnosti jazyka HTML či XHTML můžete vytvářet stránky určené uživateli přímo na míru. Vaše stránky se tak stanou snáze spravovatelné, přehledné a lépe využitelné. Kurz Vás uvede do problematiky tvorby WWW stránek ve školním prostředí pomocí jazyka PHP.

Úvod do zpracování textových informací

Na první pohled se může zdát, že vytvářet dokumenty v MS Word nemůže být problém. Skutečně ale lidé umí efektivně vytvářet dobře editovatelné dokumenty? Kurz Úvod do problematiky zpracování textů Vás provede tvorbou, zpracováním i formátováním rozsáhlejších dokumentů s ohledem na efektivitu a typografická pravidla, představí Vám využití šablon, osnovy, obsahu i rejstříků a pomůže s vkládáním i editací tabulek, poznámek, odkazů i tiskem výsledného dokumentu. Stačí jen se přihlásit. Kurz je připraven pro nový způsob ovládání Wordu 2007 a 2010. 

Zpracování dat

Ve škole se setkáváme s nutností zpracování, řazení i filtrování značného množství dat. Pro evidenci známek studentů nám postačuje Excel. Někdy však i tento nástroj narazí na své limity a je potřeba sáhnout po robustnějších databázích. Nabízený kurz Vás uvede do problematiky zpracování dat v MS Excelu, včetně efektivního využití jeho funkcí, a také tvorby databází, formulářů, dotazů i sestav v rozšířeném nástroji MS Access.

Zpracování textových a grafických informací

Multimédia obsahující textové a grafické informace potkáváme snad na každém kroku. Pro učitele nejvýznamnější jsou nejspíše fotografie, zástupci tzv. bitmapové grafiky, které mohou při správném použití obohatit jeho výklad a pomoci k lepšímu pochopení látky žáky. K lepšímu pochopení i tvorbě pojmových a myšlenkových vazeb však mohou přispět i obrázky vektorové, nejčastěji schémata. Kurz Vás proto provede tvorbou a úpravou bitmapové a vektorové grafiky včetně grafického zpracování textových informací.


Kurzy nabízené pouze v Jihočeském kraji 

Konstrukční geometrie s Geogebrou

Geogebra je stejně jako Cabri program dynamické geometrie. Je to kvalitní a zdarma dostupný software vhodný pro výuku matematiky s počítačem, projekcí i interaktivní tabulí. V rámci kurzu se seznámíte s jeho prostředím, postupy i odlišným způsobem práce v počítačové geometrii. Objevíte i nástroje dynamiky v geometrii – stopa pohybu, animace, množina objektů.

Cabri 3D - prostorová geometrie v počítači

Cabri 3D je prostředí, které umožňuje přímé rýsování v prostoru. Program je analogií programů Cabri pro rovinnou geometrii, má však speciální ovládání a poskytuje téměř dokonalý vjem prostoru, v němž jsou geometrické konstrukce vytvářeny. Umožňuje používat (a vyžaduje) postupy, které jsou nerealizovatelné bez počítače, z nichž ovšem některé jsou analogické postupům v rovině.

Kurz seznámí účastníky se základním ovládáním a s některými pokročilejšími nástroji dynamiky, s možnostmi pohledů na sestrojený obrázek, s možnostmi exportu výsledného obrázku jako interaktivního objektu do webové stránky nebo aplikací MS Office. Účastníci si vyzkouší prostorové konstruování a seznámí se s některými úlohami a aktivitami, rozvíjejícími prostorovou představivost a použitelnými ve výuce.

Programování v jazyce Java s BlueJ 

Přestože profesionálové v dnešní době používají objektově orientované programování, ve výuce na mnoha ZŠ i SŠ stále přetrvává programování strukturované. Ukazuje se, že je daleko efektivnější začít od samého počátku s výkladem v objektovém duchu a nesledovat při výuce historický vývoj, který jsme mohli zaznamenat v posledních zhruba 25 letech.

Kurz uvádí učitele do základů objektově orientovaného programování v jazyce Java. Důraz je kladen především na výuku programování a nikoliv na detaily používaného programovacího jazyka. K výuce je použito výukové programovací prostředí BlueJ, které je pro vzdělávací potřeby k dispozici zadarmo.

Tvořivá informatika a Imagine Logo 

Specializovaný kurz se zabývá ovládáním dětského programovacího jazyka - výukového prostředí Imagine Logo umožňujícího výuku základů programování a podporujícího tvořivou informatiku nejen na ZŠ, ale i na SŠ. Kurz si klade za cíl poskytnout učitelské veřejnosti náměty, jak zaměřit výuku informatiky směrem k tvořivým aktivitám žáků, kteří již počítače ovládají, vedoucím k hlubšímu pochopení a bohatšímu využití počítače. Učitel se naučí ovládat program, vytvořit jednodušší programy, získá představu o možnostech programu a didaktické kompetence pro vlastní výuku.

Pokročilé konstrukční techniky v Cabri 

Kurz pro vyspělé uživatele programu dynamické geometrie Cabri. Kurz poskytne účastníkům přehled o současných možnostech využití didaktických technologií a moderních výukových trendech ve výuce geometrie. Účastník kurzu se naučí ovládat program Cabri Geometrie a dostane další informace a materiály o jeho použití ve výuce geometrie pomocí počítače na úrovni střední školy a 2. stupně základní školy.

Robotické stavebnice ve výuce 

Účastníci kurzu se seznámí s prací s robotickými stavebnicemi, které umožňují konstruování robotických mechanismů a jejich programování pomocí počítače a programu LEGO Mindstorms. Seznámí se tak s alternativními možnostmi výuky informatiky. Součástí kurzu bude i diskuse o možnostech využití NXT stavebnic ve výuce a vlastní tvorba. Kurz je vhodný pro učitele všech stupňů školy.


 Kurzy nabízené pouze v Plzeňském a Karlovarském kraji 

Programování v aplikacích

Základem dnešních webových stránek není jen jazyk HTML či XHTML, se kterým se v kurzu v rychlosti seznámíte, ale také rozšíření v podobě skriptovacích jazyků, které Vám umožní vytvářet dynamicky se měnící weby. Uchazečům jsou v kurzu představeny základní prvky, struktury a konstrukce skriptovacích jazyků JavaScript i VBScript. Vysvětleny jsou i základy kaskádových stylů, které nám umožní oddělení obsahu od formy a usnadnění unifikovaného formátování pomocí společného CSS souboru.

 


NAHORUTISKNOUT
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky