PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
PROSINEC 2022
Uživatelské jméno
Heslo
Zapomněli jste heslo?

Informace o studiu


Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce přináší celou řadu nových dříve nepředstavitelných možností. Přestože je jejich využití relativně snadné, řada učitelů je často z obav a neznalosti odmítá. Potřebují podporu! Ať již je to Váš případ, nebo jste v užívání informačních a komunikačních technologií zběhlí, jste tu správně. Projekt ICT koordinátoři pro Vás totiž připravil řadu zajímavých vzdělávacích kurzů určených pro širokou pedagogickou veřejnost, ale také odborné akreditované studium ICT koordinátorů.

V rámci udržitelnosti projektu jsou kurzy nabízeny za finanční úplatu. Více informací o kurzech, termínech a cenách obdržíte u regionálních koordinátorů.

Vyberte si, prosím, která nabídka Vás více zajímá:

 


 

ICT koordinátor (metodik)

ICT koordinátor, jinak nazývaný metodik informačních a komunikačních technologií, je zákonem uznaná kvalifikace, která je a zejména v budoucnu bude požadována na každé škole. Jeho úkolem je pomáhat se zaváděním ICT do škol. Na školách často již takovíto lidé existují, ale bez studia a získání certifikátu nemají nárok na úlevu z přímé výuky a platový bonus. Nemohou se tak plně věnovat své práci a pomáhat ostatním učitelům.

Často rozšířeným mýtem je, že ICT koordinátor musí být vystudovaný informatik. Studovat na ICT koordinátora může skutečně každý učitel se zájmem o informační a komunikační technologie, trochou manažerských dovedností a ochotou pomáhat jiným. Studium ICT koordinátora se vyplatí nejen Vám, ale i Vaší škole, která získá kvalitního proškoleného člověka a náskok před ostatními školami.

Nabízené studium

V rámci projektu Vám nabízíme dvouletý komplexní akreditovaný studijní program zakončený certifikátem. Program je realizován atraktivní a dostupnou formou eLearningových tutorovaných on-line kurzů v kombinaci s prezenčními workshopy a tutoriály, která vychází vstříc učitelům působícím na školách. Akreditovaný studijní program je rozdělen do hlavního modulu s možností zápisu rozšiřujících kurzů dle Vašeho zájmu.

Díky podpoře z Evropských strukturálních fondů bylo studium v první fázi projektu nabízeno zdarma, nyní v rámci udržitelnosti projektu je nabízeno jako placené. Více informací o termínech a cenách získáte od regionálních koordinátorů.

Více o studiu a studijním plánu naleznete na stránce Plán studia ICT koordinátorů.

Činnost ICT koordinátora

ICT koordinátor svým studiem získává kompetence k učení, řízení i správě ICT ve škole. Jeho činnost na škole pak spočívá v kvalifikované:

  • koordinaci a doporučení dalšího vzdělávání svých kolegů v oblasti ICT
  • metodické pomoci kolegům v integraci ICT do výuky jednotlivých předmětů
  • koordinaci v používání ICT ve vyučování včetně organizace práce a rozvrhů
  • zpracování a realizaci ICT plán školy v souladu s ŠVP
  • koordinaci provozu informačního systému školy

Výhody ICT koordinátora

Pozice ICT koordinátore je zákonem uznávaná kvalifikace, pro kterou je potřeba vykonat studium a získat certifikát. Aby měl koordinátor prostor pro vykonávání své činnosti na škole, je mu, za podmínky, že je pověřen činností metodika, vyhláškou 317/2005 Sb. upravené vyhláškou 412/2006 Sb a § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb. snížena přímá vyučovací povinnost a poskytnut finanční příplatek.

Příplatek

Měsíční příplatek za vykonávanou činnost koordinátora (metodika) je stanoven na 1000 - 2000 Kč. O jeho výši rozhoduje ředitel dané školy.

Snížení přímé pedagogické činnosti

V závislosti na velikosti školy a počtu žáků je koordinátorovi snížena přímá pedagogická činnost a to:

  • do 50 žáků o 1 hodinu týdně 
  • do 150 žáků o 2 hodiny týdně 
  • do 300 žáků o 3 hodiny týdně 
  • do 500 žáků o 4 hodiny týdně 
  • nad 500 žáků o 5 hodin týdně.

V případě, že je na škole více koordinátorů, je možné si práci a tím pádem i míru úlevy od přímé pedagogické činnosti rozdělit.

Vstupní požadavky

Ke studiu se můžete přihlásit, pokud jste absolvovali magisterský studijní program učitelského oboru či jste absolvovali magisterské studium neučitelského zaměření, které jste si již doplnili o „pedagogické minimum“. Důležitou podmínkou je také alespoň dvouletá pedagogická praxe a absolvování školení úrovně Z a P bývalého SIPVZ či jiných vzdělávacích akcí podobného rozsahu a zaměření.

Jak se ke studiu přihlásit

Přihlášky ke studiu ICT koordinátorů i k jednotlivým krátkodobým kurzům můžete podávat u našich regionálních koordinátorů.

 


 

Vzdělávací kurzy pro širokou pedagogickou veřejnost

Ne každý má chuť a čas ke studiu na ICT koordinátora. Proto pro Vás máme zajímavou nabídku krátkodobých kurzů, vedených zkušenými tutory, ve kterých i Vy rozvinete Vaše znalosti a dovednosti v různorodých oblastech využívání informačních a komunikačních technologií ve škole.

Nabízené kurzy

V rámci projektu Vám nabízíme celou řadu akreditovaných krátkodobých kurzů zakončený certifikátem. Kurzy jsou realizovány atraktivní a dostupnou formou kombinující prezenční workshopy a tutoriály se studiem eLearningových tutorovaných on-line kurzů. Díky tomu můžete studovat z domova v době a tempem, která Vám nejvíce vyhovuje. Přitom však stále máte jistotu v opoře v podobě zkušeného tutora, který je k dispozici nejen při úvodních hodinách.

Díky podpoře z Evropských strukturálních fondů byly kurzy v první fázi projektu nabízeny zdarma, nyní v rámci udržitelnosti projektu jsou nabízeny jako placené. Více informací o termínech a cenách kurzů získáte od regionálních koordinátorů.

Základní informace o jednotlivých krátkodobých kurzech naleznete na stránce Nabídka krátkodobých kurzů.

Vstupní požadavky

Ke studiu se můžete přihlásit, pokud vyučujete a absolvovali jste magisterský studijní program učitelského oboru či jste absolvovali magisterské studium neučitelského zaměření, které jste si již doplnili o „pedagogické minimum“.

Jak se ke studiu přihlásit

Přihlášky ke studiu ICT koordinátorů i k jednotlivým krátkodobým kurzům můžete podávat u našich regionálních koordinátorů.


NAHORUTISKNOUT
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky